Diagnoosi   Eri vaiheiden luokitus

Luokitus

Lymfooma
Aliryhmä
Lyhenne
T-solulymfooma
CTCL
Mycosis fungoides
  • Mycosis fungoides en plaques (plakkiasteella)
  • Mycosis fungoides (tuumoriasteella)
MF
Sézaryn oireyhtymä
SS
B-solulymfooma
CBCL
  • Ihon T-solulymfooma (CTCL) ja ihon B-solulymfooma (CBCL) kuuluvat ekstranodaalisten lymfoomien ryhmään. CTCL muodostaa 2/3 ja CBCL 1/3.
  • Eroavat kliinisesti ja ennusteeltaan nodaalisista lymfoomista, joilla on samanlainen histologinen diagnoosi.