Faciitis necroticans

Beetahemolyyttisen ryhmä A:n streptokokkien ja anaerobisten enterokokkien aiheuttama synergistinen infektio.
Syntyy usein traumojen ja kirurgian yhteydessä.
Sitä edeltää usein erysipelas/selluliitti, joka ei vastaa standardiin antibioottihoitoon.
Tapauksia, jossa tautia esiintyy vatsan alemmassa osassa, perineumissa tai genitaaleissa (Fournierin gangreeni).
Kliinisenä kuvana erysipelas, joka ei vastaa normaaliin hoitoon, vaan etenee nopeasti, ja jossa on myös yleisoireita.
Genitaalien synergististä gangreenaa nimitetään Fournierin gangreenaksi.

Löydökset

 • Nopeasti etenevä eryteema, ödeemat, bullat, syanoosi ja gangreeni akuuttipotilailla.
 • Aluksi kovat kivut. Myöhemmin kipuaistimukset lakkaavat ödeeman ja syvän tulehduksen seurauksena.
 • Krepitaatio
 • Septinen taudin kulku

Kokeet

 • Kliiniset kokeet
 • Akuutti kirurginen interventio
 • Antibiootit
 • Perioperatiivinen syväbiopsia, viljely ja resistenssimääritys
 • Veriviljely
 • Hemodynamiikan seuranta

Erotusdiagnoosit

 • Selluliitti
 • Erysipelas
 • Vaskuliitti