Lääkkeiden käyttö on yleinen ihottuman syy. Lääkkeillä ja ihottumalla on yleensä ajallinen yhteys. Reaktio tiettyyn lääkkeeseen syntyy muutamia päiviä tai viikkoja hoidon alkamisen jälkeen. Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy vanhemmilla potilailla yleisemmin kuin nuorilla. Myös useiden lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti lisää vaaraa.

Myös taustalla olevat sairaudet voivat vaikuttaa. Esimerkiksi HIV-tartunnan saaneilla on suurempi vaara saada lääkityksestä ihottumaa kuin muilla. Sama koskee mononukleoosia ja muita virusinfektioita, joiden aikana penisilliiniryhmän antibiootit aiheuttavat ihottumaa tavallista yleisemmin.
Alla on lueteltu muutamia useista lääkeihottumista ryhmiteltynä vaikeusasteen mukaan matalan, kohtalaisen ja korkean riskin reaktioihin.

Matalan riskin reaktiot
 Kohtalaisen riskin reaktiot
Korkean riskin reaktiot
 • Eksanteemat
 • Eksematoottinen reaktio
 • Toistopunoittuma (fixed drug eruption)
 • Fototoksinen reaktio
 • Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)
 • Erythema multiforme major (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)
 • DRESS/hypersensitiviteettisyndrooma
 • Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN, Lyellin syndrooma)

Yleisimmät kliiniset reaktiotyypit

Alla on tietoja yleisimpien ihoreaktioiden esiintyvyydestä. Makulopapulaariset (eksanteemat) tai urtikariellit reaktiot ovat yleisimpiä.

 • Eksanteema (90 %)
 • Urtikaria (5 %)
 • Erityiset eksanteemat (2 %)
 • Vaskuliitti (1 %)
 • Akneiforminen reaktio (0,5 %)
 • Toistopunoittuma (0,5 %)
 • Erythema multiforme (0,5 %)
 • Fototoksinen reaktio (0,5 %)

Penisilliini, sulfa- ja NSAID-ihoreaktioiden prevalenssi

Sairaalan osastolla tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin ihottumien yleisyyttä kolmen yleisesti käytettävän lääkkeen ottamisen jälkeen (penisilliini, sufla ja NSAID).

Reaktio          
Penisilliini
Sulfa
NSAID
Eksanteema
4 %
2 %
0,25 %
Urtikaria
0,2 %
0,1 %
0,1 %
Vaskuliitti
0,04 %
0,1 %
0,01 %

 

Kliiniset reaktiotyypit
 
Yleisimmät aiheuttajalääkkeet
 • Eksanteema
 • Makulopapulaarinen ihottuma

 

Penisilliinit, sulfonamidit, salisylaatit, NSAID, allopurinoli, epilepsialääkkeet, ACE-estäjät, tiatsidit
 • Akuutti yleistynyt eksantematoottinen
  pustuloosi (AGEP)

 

Penisilliinit, makrolidit, karbamatsepiini
 • Eksematoottinen reaktio
 • Likenoidi reaktio

 

Disulfiraami, aminoglykosidit, tiatsidit, röntgenvarjoaine, beta-salpaajat, fenytoiini, terbinafiini, propyylitiourasiili
 
 • Urtikaria
 • Angioödeema

 

Morfiinijohdannaiset, penisilliini, NSAID, salisylaatit, sulfonamidit, röntgenvarjoaine
 • Erytrodermia : Hypersensitiviteettisyndrooma,
  Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)
Sulfonamidit, epilepsialääkkeet, allopurinoli, atsatiopriini, dapsoni
 • Erythema multiforme (EM)  Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS)
 • Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN, Lyellin syndrooma)
Asetyylisalisyylihappo, allopurinoli, epilepsialääkkeet, NSAID, penisilliini, furosemidi, sulfonamidi
 • Toistopunoittuma, (fixed drug reaction)
Barbituraatit, parasetamoli, sulfonamidit, tetrasykliini, NSAID
 • Fototoksinen dermatiitti

 

Tetrasykliini, psoraleenit, NSAID, diureetit, malarialääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet
 • Erythema nodosum (EN)

 

Ehkäisypillerit, sulfonamidit
 
 • Vaskuliitti, purppurareaktio

 

Allopurinoli, NSAID, penisilliini, epilepsialääkkeet, sulfonamidit

 • Bulloosit reaktiot, pseudoporfyria

 

Diureetit, tetrasykliini, NSAID
 • Aknen kaltainen ihottuma

 

Kortikosteroidit, androgeenit, ehkäisypillerit,
epilepsialääkkeet, litium
 • Psoriaasi

 

Klorokiini/hydroksyklorokiini, litium, betasalpaajat, ACE-estäjät
 • Lupus erythematosus

 

Griseofulviini, isoniatsidi, hydralatsiini, prokainamidi
 
 • Sweetin tauti (akuutti febriili neutrofiilidermatoosi)

 

Lamotrigiini, terbinafiini, karbamatsepiini, ranitidiini, antibiootit, diltiatsemi, allopurinoli, barbituraatit
 
 • Hiustenlähtö
  Defluvium capillorum
Sytostaatit, antikoagulaatiohoito, tyreostaatit, e-pillerit, androgeenit, epilepsialääkkeet, retinoidit
 
 • Hypertrikoosi

 

Syklosporiini, fenytoiini, tamoksifeeni, prednisoloni, androgeenit, penisillamiini
 
 • Kynsimuutokset

 

Sytostaatit, diureetit
 • Pigmenttihäiriö

 

Amiodaroni
 • Pruritus
Analgeetit (morfiini, metadoni, petidiini, kodeiini, dekstroproproksifeeni, barbituraatit)
Lipidilääkkeet (simvastatiini, pravastatiini, lovastatiini, klofibraatti)

Eksanteemareaktiot

Makulo-papulaarinen eksanteema

Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)

Eksematoottinen lääkeainereaktio

Likenoidi lääkeainereaktio

Urtikaria

Angioödeema

Erytrodermia

Erythema multiforme

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi

Fixed drug eruption

Fototoksinen lääkereaktio

Vaskuliitti

Erythema nodosum (kyhmyruusu)

Bulloosit lääkereaktiot

Lineaarinen IgA -dermatoosi

Aknetyyppinen reaktio

Steroid rosacea (ruusufinni)

Psoriasis

Lupus erythematosus subacuta

Sweetin tauti (akuutti febriili neutrofiilidermatoosi)

Defluvium capillorum

Hypertrikoosi (epänormaali karvoitus)

Sytostaattien laukaisemat haittavaikutukset

Kynsimuutokset

Pigmenttihäiriöt

Pruritus (yleistynyt kutina)