Nekrotisoiva syvä subkutaaninen, soluväleihin kaasua kehittävä Clostridium-infektio (usein c. perfringens). Tila yleisin edeltävissä, usein kontaminoiduissa traumoissa, esim. onnettomuuksissa, gastrointestinaalikirugiassa, septisessä abortissa tai sotavammoissa.
Potilaat ovat usein yleistilaltaan heikkoja.

Löydökset

Ihottuma on aluksi vähäistä eikä siihen liity voimakkaita yleisoireita.
Ihottuma usein lievää, mahdollisesti hivenen sinertävää.
Sairaudenkuva muistuttaa erysipelaksen kuvaa kudoksen selkeällä krepitaatiolla.
Eteneminen kuten nekrotisoivassa faskiitissa ja vaikuttaa lisääntyvästi yleistilaan.

Erotusdiagnoosit

  • Nekrotisoiva faskiitti
  • Vibrioinfektiot (erityisesti potilailla, joilla on maksasairauksia)
  • Streptococcus pyogenes saattaa olla kaasun muodostumisen aiheuttaja.

Kokeet

Aspiraatioeksudaatti gramvärjäystä ja viljelyä varten
Veriviljely
TT-kuvaus kaasunmuodostuksen identifioimiseksi

Hoito alla mainitussa järjestyksessä

Akuutti ja aggressiivinen kirurginen revisio
Akuutti ja yleinen tukihoito
Antibioottihoito