Hoitomenetelmät   Ylläpitohoito ja seuranta   Dermatoskopia

Hoitostrategia ja -vaiheet

Hoidon vaiheet

  1. vaihe: Diagnoosi
  2. vaihe: Kirurginen hoito
  3. vaihe: Kokeellinen ja hoitokäytäntöjen mukainen adjuvanttihoito

Hoitostrategia

Yleislääkärillä tai lääkärillä, jolle potilas näyttää luomiaan, on keskeinen merkitys melanooman hoitoketjussa.

Hän jakaa ihon pigmenttimuutokset kolmeen luokkaan:

  • Ei epäilystä melanoomasta
  • Melanoomaepäily
  • Vahva melanoomaepäily

Hän voi poistaa luomen tai lähettää potilaan tutkimuksiin tai suoraan plastiikkakirurgiseen hoitoon.

Potilaalle annettavat tiedot

Potilaalle kerrotaan, että lopullinen diagnoosi määräytyy histologisen tutkimuksen mukaan ja että se ratkaisee, kuinka laajaa kirurgista hoitoa ja täydentäviä tutkimuksia tarvitaan.
Potilaalle on syytä kertoa myös solariumin ja auringon ottamisen yhteydestä malignin melanooman kehittymiseen. Katso myös Hoitomyöntyvyys-kohtaa.

Melanoomasta on käypä hoito-suositus vuodelta 2005.

Koska potilas on lähetettävä erikoislääkärille?

Luomien ja malignin melanooman hoito perustuu epäilyyn histologisesta diagnoosista. Epäselvissä tapauksissa potilas on syytä lähettää ihotautien poliklinikalle. Lopullinen kirurginen hoitopaikka riippuu melanooman paksuudesta (Breslow’n luokka).

Hoitomyöntyvyys

  • Säännöllinen pigmenttimuutosten omaseuranta.
  • Liiallista auringon ottamista ja ihon palamista on vältettävä. Potilaiden on usein vaikea muuttaa auringonottamistottumuksiaan, sillä auringon ottamista pidetään osana laadukasta elämää. Siksi on tärkeää, että lääkäri kertoo potilaalle auringon ottamisen ja solariumin vaaroista.